Ένα τραπέζι Ελλάδα – Chef Ντίνα Νικολάου

“Μακράν το καλύτερο κοντοσούβλι στην περιοχή, πρόβειο και χοιρινό.”